De gemeente Hof van Twente wil aan de slag met datagedreven werken. Vorig jaar is daarom gestart met een experiment in het sociaal domein, maar men realiseert zich dat dit een thema is met een brede impact op de organisatie. Insights Zorg is gevraagd om de organisatie hier meer zicht in te geven, handvatten te bieden hoe de implementatie aan te pakken en medewerkers te enthousiasmeren om aan de slag te gaan.

Hiervoor zijn drie verschillende inspiratiesessies georganiseerd:

  1. Voor leidinggevenden (managementteam en teamcoördinatoren)
  2. Voor het college van burgemeesters en wethouders
  3. Voor medewerkers

Om iedereen bewust te maken van de noodzaak van datagedreven werken stond in al deze bijeenkomsten een quiz centraal. Hiermee konden de deelnemers zelf ervaren hoe vertekend ons beeld ten opzichte van de werkelijkheid soms is en hoe dit komt. De quiz heeft gewerkt als een enorme eyeopener en als een versneller voor de verdere verandering.

Voor leidinggevenden en bestuurders is tevens uitgelegd hoe datagedreven werken de hele organisatie raakt en wat er nodig is voor een succesvolle implementatie. Aan medewerkers is vooral inzichtelijk gemaakt waar en hoe datagedreven werken hen kan helpen in het dagelijks werk, én dat we privé ook steeds vaker data bij beslissingen gebruiken (o.a. op het gebied van weer, verkeer, gezondheid, financiën en energie).

De sessies zijn met veel enthousiasme ontvangen en de inzichten worden nu meegenomen in de Digitaliseringsagenda die dit jaar van start is gegaan.

Wil je meer weten over datagedreven werken? Kom dan naar onze training Datagedreven werken of neem vrijblijvend contact op met een van Erik van Es, e.vanes@insightszorg.nl.