Begin 2015 is het PGB stelsel gewijzigd en is er een systematiek van trekkingsrechten ingevoerd. Dit houdt in dat het budget niet meer naar de budgethouders wordt overgemaakt maar naar de SVB. Op basis van declaraties betaalt die de zorgverlener uit. Al met al een majeure verandering voor budgethouders, gemeenten, zorgkantoren en de SVB.

Zoals uit de vele berichten in de media en debatten in de Tweede Kamer blijkt, is de invoering niet vlekkeloos verlopen. Diverse terugvalscenario’s zijn ingezet om de problemen voor budgethouders en zorgverleners te minimaliseren en betalingen veilig te stellen. Nu gaat het invoeringsprogramma een fase in waarin de dossiers van budgethouders op orde gebracht gaan worden. Namens het ministerie van VWS zit Erik van Es de werkgroep voor die het herstel in goede banen moet leiden en waarin alle ketenpartijen vertegenwoordigd zijn. Een zeer uitdagende klus vanwege de omvang en aard van de problemen en het grote aantal betrokken partijen waaronder 394 gemeenten en 32 zorgkantoren die voor het herstel noodzakelijk zijn.