Sinds 1 januari 2015 hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen voor de zorg van alle kinderen tot en met 18, delen van de oude Awbz en de Participatiewet. Dit betekent dat de gemeenten hiervoor ingericht moeten worden. Insights Zorg begeleidt dit proces bij Tubbergen en Dinkelland. 

Namens Insights Zorg heeft Claudia Landewé de ambtelijke organisatie geholpen met het inrichten van de bedrijfsvoering. Ze heeft geholpen met de vorming van het Team Ondersteuning en Zorg. En de bijbehorende randvoorwaarden zoals een integraal werkproces, ICT, privacy beleid, managementinformatie en een opleidings- en teamontwikkelingsplan. Meer weten? Neem contact met ons op.