In opdracht van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft Insights Zorg een informatieanalyse van de behoefte van de zelfredzame burger uitgevoerd. Naast dit onderzoek zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd in opdracht van KING betreft zelfredzaamheid, ICT en het burgerportaal. De resultaten hiervan zijn beschikbaar gekomen;

  • Het rapport Informatievoorziening ontrafeld gaat over de analyse op bestaande contentcollecties en vraaggeleiding.
  • Het rapport Burger op zoek bevat een informatieanalyse van de behoefte van de zelfredzame burger.
  • Het rapport Handreiking zelfredzaamheid en ICT bevat de analyse van Digitale Informele Zorgdiensten en het onderzoek naar de potentie van Big en Open Data.

Alle informatie die afgelopen jaar is opgehaald, heeft Claudia Landewé in opdracht van de Digitale Steden Agenda verwerkt in twee infographics. De infographic rondom de burger is vormgegeven vanuit de behoefte van de burger. Zodra er een behoefte is, ontstaat er een hulp- of informatievraag. In de infographic wordt in een aantal stappen weergegeven hoe er antwoord gegeven kan worden op die behoefte. De infographic rondom gemeenten geeft dan ook weer welke rol een gemeente daarin kan vervullen en wat daarbij komt kijken. Dit om het voor ‘zorgen voor’ te veranderen in ‘zorgen dat’.

Meer weten? Neem contact met ons op.