Bij het meten van cliëntervaringen kan een standaard instrument worden gekozen. Ook wij bieden deze aan, middels Menselijke Maat. Maar steeds vaker zien wij de wens om te werken met een op maat gemaakt cliëntervaringsinstrument. Zodat ook daadwerkelijk datgene wordt gemeten waar behoefte aan is en verbetering, met positieve energie, in gang wordt gezet.

Bovenstaande gold ook voor LIMOR, een landelijke opererende organisatie op het gebied van de maatschappelijke opvang. Zij begeleiden mensen die kampen met meerdere, elkaar beïnvloedende problemen. Daarbij werken zij vanuit de methodiek Situationeel Begeleiden, waarbij gericht wordt op zelfregie, zelfredzaamheid, sociaal netwerk en deelname aan de samenleving.

Maar ervaren cliënten deze gerichtheid ook? En in welke mate? En zien we daarbij verschillen tussen teams of regio’s? Via een op maat gemaakt cliëntervaringsonderzoek Menselijke Maat is antwoord verkregen op deze vragen en zijn gesprekken op inhoud gevoerd met alle teams. 

De gesprekken hebben ervoor gezorgd dat het niet bij een onderzoek blijft. Door het betrekken van medewerkers in het gehele proces, van voorbereiding tot interpretatie, is energie ontstaan om met de uitkomsten aan de slag te gaan. Kleine stappen om verbeteringen door te voeren zijn gezamenlijk gedefinieerd. Nu is het zaak om binnen de teams het enthousiasme vast te houden en verbeteracties te monitoren.

Wil je meer weten over Menselijke Maat of cliëntervaringsonderzoeken? Neem dan contact op met Marlou Sommer, via m.sommer@insightszorg.nl of 06 – 13 58 17 55.