Hoe blijf je als maatschappelijk initiatief toekomstbestendig? In het Overijsselse Vasse is een route uitgestippeld, die doorontwikkeling van de plaatselijke Dorpshuiskamer beoogt.

Met betrokken dorpsbewoners hebben wij het vertrekpunt- (IST) en de beoogde situatie (SOLL) bepaald. Daarbij hebben we het volgende in kaart gebracht:

  • Sterkte- zwakteanalyse van het concept;
  • Identificatie van externe kansen en bedreigingen;
  • Handvatten te bieden, die bijdragen aan een rendabele business case.

De Dorpshuiskamer Vasse is een voorbeeld van meer samenleving en minder overheid. Om de samenleving leefbaar en vitaal te houden, moeten burgers minder afhankelijk worden van de overheid. Er wordt meer beroep gedaan op de eigen kracht van burgers. De Dorpshuiskamer draagt hieraan bij door:

  • Druk op maatwerkvoorzieningen te verminderen;
  • Leefbaarheid en zelfredzaamheid te vergroten;
  • Eenzaamheid tegen te gaan.

Een maatschappelijk initiatief zoals de Dorpshuiskamer, illustreert de veranderende verhouding tussen samenleving, (zorg)organisaties en overheid. In lijn met de rolverdeling in het nieuwe sociaal systeem, is doorontwikkeling van de Dorpshuiskamer geïnitieerd vanuit de samenleving. De gemeente heeft betrokken kartrekkers gefaciliteerd. Zo wordt maatschappelijke participatie via meerdere wegen gestimuleerd.

Om de succeskans van maatschappelijke initiatieven te vergroten, wordt samen met inwoners uit Vasse een platform ingericht. Daarover later meer.