Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat veel inwoners met een chronische ziekte of beperking er in de afgelopen jaren financieel flink op achteruit zijn gegaan. Niet alleen hebben ze gemiddeld minder te besteden, ze maken ook nog extra kosten vanwege hun ziekte of beperking. Een op de vijf mensen met een chronische ziekte geeft aan het gevoel te hebben niet mee te kunnen doen met de maatschappij.

Als gemeente is het lastig om hier iets aan te  veranderen, maar je kunt nadenken over nieuwe manieren van ondersteuning. Geen ondersteuning die enkel gericht is op financiën, maar ondersteuning waar juist  de focus ligt op eigen kracht, participatie en welbevinden. Kijk naar de intrinsieke motivatie van inwoners. Waar zit de energie? Waar gaan je ogen van twinkelen? Dit is passend bij het gedachtengoed van de positieve psychologie, waarbij gestreefd wordt om welbevinden te versterken en veerkracht te vergroten.

Om die reden is de gemeente Harderwijk in navolging van een aantal andere gemeente in Nederland in 2017 gestart met het project Geluksroute. Zij kwamen erachter dat veel van hun inwoners in hun eigen geluk kunnen voorzien, maar dat er ook inwoners zijn die dit niet zelf kunnen.

Bij de Geluksroute worden inwoners die in een sociaal isolement verkeren en chronisch ziek zijn of beperkingen hebben, uitgedaagd om op zoek te gaan naar hun passie. Het doel is om inwoners die niet op eigen kracht uit een negatieve spiraal komen te verleiden en te stimuleren tot sociale activering en participatie. Getrainde geluksconsulenten van welzijnsorganisatie Zorgdat helpen deelnemers hun droom of passie te (her)ontdekken. Vervolgens stimuleren zij hen hierin praktische stappen te maken en ondersteunen zij de deelnemers zo nodig met een Geluksbudget.

Het basisidee van de Geluksroute is dat alles wat je aandacht geeft groeit. Door te focussen op wat mensen zelf willen, te kijken naar wat ze goed kunnen en verbonden te zijn met anderen, groeit hun welbevinden. De Geluksroute is gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie. Deze theorie stelt dat ieder mens drie psychologische basisbehoeften heeft die belangrijk zijn voor het welbevinden: autonomie, competentie en verbondenheid. Zij vormen de motor voor intrinsieke motivatie en welbevinden.

De gemeente Harderwijk is erg benieuwd naar de ervaringen en effecten van de Geluksroute op de deelnemers en heeft Insights Zorg gevraagd om hier onderzoek naar te doen. Eerder onderzoek bij andere gemeenten toonde aan dat deelnemers van de Geluksroute een hogere mate van plezier ervaarden dan voorheen, dat het gebruik van zorg afnam en dat het welbevinden van de deelnemers steeg. Wij zijn erg benieuwd welk effect de Geluksroute heeft op de deelnemers in de gemeente Harderwijk.

We houden u op de hoogte van de uitkomsten van dit onderzoek in een van de volgende nieuwsbrieven.

Wilt u meer weten over het meten van ervaringen en het effect van uw dienstverlening of ondersteuning, neem dan contact op met Ester van Leeuwen.