Twente kent voor de Maatschappelijk Opvang twee centrumgemeenten: Almelo en Enschede. Gezamenlijk dekken ze heel Twente af. Zowel vanuit de centrumgemeenten als de woningcorporaties is de wens ontstaan om regionaal afspraken te maken over een snellere uitstroom uit de maatschappelijke opvang naar eigen woonruimte.

Insights Zorg is gevraagd de leiding over dit project op zich te nemen. Samen met de vereniging WoON Twente, het CIMOT (Centrale Intake Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Twente) en enkele zorgaanbieders worden momenteel de afspraken uitgewerkt en geïmplementeerd. Door de woningcorporaties eerder te betrekken, beter te informeren over bijzonderheden van de cliënt en de cliënt maximaal te ontzorgen, kan de uitstroom met enkele maanden versneld worden.

In het project worden o.a. afspraken gemaakt over maximale doorlooptijden, de informatieoverdracht, contactmomenten en verantwoordelijkheden. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak waarbij onderdelen stapsgewijs worden ontwikkeld, geïmplementeerd en waar nodig tussentijds bijgesteld. Monitoring en borging van de afspraken vormen het sluitstuk van het project. Daar wordt in het tweede kwartaal van 2020 vorm aan gegeven.