Inzicht in realisatie beleidsdoelstellingen

De gemeente Oldenzaal heeft zich binnen het sociaal domein tot doel gesteld om te komen tot gelukkige inwoners, die kunnen meedoen en bijdragen aan de samenleving, en waar nodig ondersteund…

Lees verder Inzicht in realisatie beleidsdoelstellingen

Verschuiving van maatwerk naar voorliggende voorzieningen

Gemeente Hengelo wil een verschuiving van maatwerkvoorzieningen voor dagbesteding, naar het gebruik van voorliggende voorzieningen realiseren. Bij aanvang is geconstateerd dat de draaglast (de ondersteuningsbehoefte van inwoners) en de draagkracht…

Lees verder Verschuiving van maatwerk naar voorliggende voorzieningen

Van taxivervoer naar zelfstandig reizen

Mobiliteit is een landelijk, regionaal en lokaal vraagstuk. Het zijn puzzelstukjes die idealiter naadloos in elkaar passen. De gemeente Hengelo vroeg zich af of in hoeverre lokale mobiliteitsvoorzieningen wel doelmatig…

Lees verder Van taxivervoer naar zelfstandig reizen

Einde inhoud

Geen pagina's meer om te tonen