Workshop statushouders

Statushouders

Hoe meer te bereiken met statushouders?

Hoewel iedereen zich er van bewust is dat statushouders om een specifieke benadering vragen, weten we vaak niet hoe. Onbewust wordt voorbij gegaan aan essentiële cultuurverschillen die bepalend zijn of bijvoorbeeld begeleiding naar werk succesvol is. Leer van een cultuursensitieve adviseur welke mogelijkheden er zijn om efficiënter om te gaan met statushouders.

Resultaten

  • Inzicht in de culturele achtergrond van statushouders en hoe zij naar een gemeente of hulpverlener kijken en welk effect dat heeft op de effectiviteit van de ondersteuning;
  • Inzicht in de ingrediënten die nodig zijn voor een effectieve benadering van statushouders, zowel door medewerker als organisatie;
  • Praktische handvatten om verder te komen bij veel voorkomende situaties;
  • Oplossingen voor casuïstiek van de deelnemers zelf.

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die vanuit het sociaal domein met statushouders te maken heeft: beleidsadviseurs, uitvoerenden en leidinggevenden.

Duur

De workshop duurt een dagdeel, meestal van 13.00 tot 17.00 uur.

Inhoud

Aan de hand van enkele aansprekende praktijkvoorbeelden wordt als eerste geïllustreerd hoe cultuurverschillen er voor zorgen dat ondersteuning aan statushouders minder effectief is. Dit speelt zelfs wanneer de ambtenaar of hulpverlener zich goed van de cultuurverschillen bewust is. De casussen worden vanuit het perspectief van de statushouder beschouwd en met de deelnemers besproken.
Vervolgens wordt ingegaan op wat beter werkt bij het werken met statushouders. Cultuuraspecten zijn vaak lastig om mee om te gaan zoals: omgang met autoriteiten, rol man/vrouw, uiten van gevoelens/meningen, schaamte, status etc.. Maar soms zit het inzicht in kleine praktische zaken die voor statushouders totaal niet te begrijpen zijn. Het is goed om je dat als professional te realiseren. Daarnaast vraagt een andere benadering van statushouders ook wat van de organisatie. Is de organisatie bereid om bij statushouders anders met bepaalde regels om te gaan? En hoe open sta je zelf als organisatie voor statushouders?
Tenslotte is er ruimte om de casuïstiek van de deelnemers te bepreken. Bieden de opgedane inzichten uit het voorgaande houvast om verder te komen of spelen er andere zaken?
Deze workshop wordt gegeven door een adviseur die veel ervaring heeft met statushouders en dagelijks overheden en aanbieders ondersteunt.

Investering

De kosten van deze workshop bedragen € 245,-. Dit is exclusief btw en 4% bureaukosten. Bij annulering tot 2 weken berekenen we 25% van de kosten, voor latere annuleringen brengen we de volledige kosten in rekening.

Interessante links met meer informatie over effectieve benaderingen van statushouders:

Data

  • 19 november 2019