In tijden van schaarse budgetten is een doelmatige inzet van mensen en middelen voor organisaties nog belangrijker geworden. Als organisatie wil je weten of de huidige werkwijze of geplande veranderingen wel het beoogde effect hebben. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om dat inzichtelijk te maken.

Het is belangrijk om een instrument te kiezen dat past bij de behoefte: kwalitatief, kwantitatief, financieel, indicatief, hoge betrouwbaarheid, etc. En hoe uitgebreid pas je hem toe? Onze ervaring is dat zelfs de lichtste vormen al grote meerwaarde opleveren omdat ze helpen bewust stil te staan bij de effecten van maatregelen en zo helpen betere keuzes te maken. Ook helpen ze organisaties om hun meerwaarde duidelijker te maken, bijvoorbeeld naar financierders.

Door aan effecten ook indicatoren te koppelen, kan (middels datagedreven werken) hier tussentijds op worden bijgestuurd en wordt achteraf de gerealiseerde meerwaarde inzichtelijk gemaakt. We merken dat organisaties het soms lastig vinden om de relatie te leggen tussen activiteiten, effecten en doelen. Onze adviseurs kunnen helpen dit te concretiseren, een keuze voor een instrument te maken of de effecten inzichtelijk te maken.