Afdelingen en organisaties werken, vaak vanuit de historie, redelijk onafhankelijk van elkaar met dezelfde cliënten. Verbeteringen van de dienstverlening zijn daardoor ook vaak gericht op de eigen organisatie (of onderdeel). Daar wordt al het nodige gedaan en is vaak nog maar beperkt verbetering mogelijk. De grote winst is te behalen door ondersteuning aan cliënten integraal en vanuit het perspectief van de cliënt in te richten. 

Dat is niet eenvoudig omdat organisatie (onderdelen) verschillende belangen hebben wat integraal samenwerken lastig maakt. Het vraagt om een procesaanpak waarbij belangen transparant gemaakt worden en er een stapsgewijze aanpak wordt ontwikkeld waarin partijen geleidelijk steeds intensiever gaan samenwerken. Dit kost tijd, maar onze ervaring is dat die zich ruimschoots terugbetaalt.

Mooie voorbeelden van integraal werken zijn de projecten bij twee centrumgemeenten die wij momenteel begeleiden in het kader van de decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.