Best practice: slim veranderen

Het sociaal domein is continu in beweging en veranderingen zijn aan de orde van de dag. Dat vraagt enorm veel van medewerkers en het gevaar is dat veranderingen stagneren of…

Lees meer

Intensievere samenwerking rondom de omgevingswet

Vraagstukken voor de afdeling Ruimte van de gemeente Meerssen worden complexer. Gemeenteraad, burgers en bedrijven verwachten van de afdeling een meer ‘op maat’ gemaakte dienstverlening. Terwijl de vraagstukken alsmaar complexer…

Lees meer

Einde inhoud

Geen pagina's meer om te tonen

Sluit Menu