Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek geeft u inzicht in wat er speelt bij uw medewerkers. Vooral in combinatie met cliëntervaringsonderzoek levert dit extra verklarende inzichten op.  Het leidt tot een verhoogd gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap onder medewerkers, wat vervolgens een positieve invloed heeft op de dienstverlening aan cliënten en inwoners.

Het uitvoeren van medewerkersonderzoek en het communiceren van de resultaten naar medewerkers leidt tot meer transparantie en het opbouwen van vertrouwen binnen uw organisatie. Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat hun stem wordt gehoord en dat er actie wordt ondernomen op basis van hun feedback, voelen ze zich meer betrokken en gemotiveerd. Medewerkers die zich gewaardeerd voelen en tevreden zijn met hun werk, leveren doorgaans betere diensten. Het verminderen van personeelsverloop en het verhogen van de productiviteit kan daarnaast leiden tot kostenbesparingen voor uw organisatie.

Een medewerkersonderzoek kan zich richten op verschillende soorten thema’s, zoals tevredenheid, betrokkenheid, werkdruk, communicatie en ontwikkelingsbehoeften. Wij gaan voorafgaand aan het onderzoek met u in gesprek over het doel van het onderzoek en welke onderzoeksvragen en -methoden daar het best op aansluiten. Wilt u bijvoorbeeld kwantitatief, kwalitatief of beide vormen van onderzoek doen? En wilt u één meting doen of continu meten? Door dit vooraf goed af te stemmen, wordt voorkomen dat er later vragen in het onderzoek worden opgenomen waar de organisatie uiteindelijk weinig mee kan of doet. Het is de basis voor een bondige vragenlijst die er toe doet.

Wij bieden verschillende onderzoeksmodules aan, die wij voor zowel cliënt- als medewerkersonderzoek inzetten. Hierdoor is het ook mogelijk om, indien gewenst, de vragenlijsten en de uitkomsten daarvan te spiegelen. Wilt u meer weten over de modules die wij aanbieden? Klik dan hier.

Bij cliëntervaringsonderzoeken maken wij gebruik van ons onderzoeksinstrument Menselijke Maat, welke wij in samenwerking met de Universiteit Twente hebben ontwikkeld. Onze onderzoeksvragen richten zich op de ervaren aandacht voor de psychologische basisbehoeften autonomie, competenties en verbondenheid van cliënten. Deze basisbehoeften dienen als graadmeter voor hun welbevinden en de mate waarin zij zelfredzaam zijn en participeren in de maatschappij. Wij nemen bij voorkeur ook een meting onder medewerkers mee in een cliëntervaringsonderzoek. In hoeverre vinden zij dat ze aandacht hebben voor autonomie, competentie en verbondenheid?

De combinatie van cliënt- en medewerkersonderzoek levert vaak interessante verschillen en overeenkomsten op. Het combineren van deze onderzoeken helpt bij het identificeren waar er mogelijke hiaten zijn tussen de verwachtingen van cliënten en de perceptie van medewerkers over hun vermogen om aan die verwachtingen te voldoen. Ook zorgt het koppelen van deze onderzoeken ervoor dat medewerkers bewuster worden van hun impact op de cliëntervaring. Dit kan hun betrokkenheid vergroten en hen meer verantwoordelijkheid geven voor het leveren van hoogwaardige diensten.

Waarom Insights Zorg?

  • Maak uw beeld compleet met het daadwerkelijke effect van ondersteuning; kosten en uren meet u al op andere manieren.
  • De gegevens zijn onafhankelijk gemeten; geen professional die zijn eigen werk beoordeelt.
  • Sturen op verbetering; teams worden niet afgerekend, maar gestimuleerd om de transformatie in te gaan.
  • Resultaten in één compleet overzicht; de kwaliteit en effecten overzichtelijk weergegeven in een dashboard of rapportage
  • Een spiegel tussen cliënt en medewerker: de cliëntervaringen worden vergeleken met die van de medewerkers

Meer weten over de ondersteuning die Insights Zorg u kan bieden bij uw cliëntervaringsonderzoeken? Schrijf u dan in voor één van onze informatiebijeenkomsten of vraag een gratis informatiepakket aan!