e.vanes@insightszorg.nlVeel gemeenten in Nederland werken met sociale wijkteams om de zorg en ondersteuning dichtbij huis te organiseren. De opgave voor sociale wijkteams is om preventief en outreachend te werken, zodat professionele zorg minder vaak nodig is. De manier waarop sociale wijkteams hier invulling aan geven verschilt per gemeente. Maar ondanks de verschillende werkwijzen, zijn er ook overeenkomsten tussen sociale wijkteams. Zo biedt 77% van hen kortdurende ondersteuning aan inwoners, en verzorgt 18% daarnaast ook langdurige ondersteuning.¹ Om de kwaliteit van deze ondersteuning te waarborgen, is het belangrijk om regelmatig cliëntervaringen op te halen.

Wij zien dat nog lang niet alle wijkteams de cliëntervaringen van hun eigen ondersteuning meten. Dat is zonde, want juist door hun unieke positie hebben wijkteams meer mogelijkheden dan gecontracteerde dienstverleners voor het meten van ervaringen en effecten. Een sociaal wijkteam heeft vaak de beschikking over veel data, bijvoorbeeld over het gebruik van verschillende soorten voorzieningen. Door deze gegevens te combineren met resultaten van een cliëntervaringsonderzoek, ontstaat een compleet beeld van de geboden ondersteuning. Dit maakt het mogelijk verbanden te leggen tussen kwalitatieve ervaringen en kwantitatieve effecten.

Onderzoek op maat

Om een effectief onderzoek uit te voeren, is het cruciaal om het onderzoek zorgvuldig op te zetten. Juist doordat ieder sociaal wijkteam anders werkt, is het belangrijk om de onderzoeksthema’s en -methoden goed af te stemmen op enerzijds de doelgroep en anderzijds de eigen doelen en wensen. Welke onderzoeksvormen sluiten bijvoorbeeld het beste aan bij de doelgroep die bevraagt moet worden? En hoe wordt ervoor gezorgd dat de onderzoeksresultaten daadwerkelijk gebruikt kunnen worden voor het verbeteren van de dienstverlening?

Een cliëntervaringsonderzoek van Insights Zorg geeft antwoord op bovenstaande vragen doordat het onderzoek geheel wordt afgesteld op uw wensen en omstandigheden. We bieden verschillende onderzoeksmodules waarmee het onderzoek naar wens kan worden samengesteld. Waaronder vragenlijsten, focusgroepen, ontwikkelsessies en dashboards. Onze aanpak is maatwerk en biedt veel ruimte voor eigen ideeën over hoe het onderzoek vorm te geven.

Effecten meten met Menselijke Maat

Ons onderzoeksinstrument heet Menselijke Maat en is in samenwerking met de Universiteit Twente ontwikkeld. Menselijke Maat gaat verder dan andere onderzoeken door te meten wat het effect is van de ondersteuning bij de cliënt. Dat doen we door te kijken naar autonomie, competentie en verbondenheid. Zo helpt Menselijke Maat zorgverleners betere ondersteuning te leveren, dat draagt uiteindelijk bij aan het geluk en welbevinden van cliënten.

Waarom Insights Zorg?

  • Complete beeldvorming van het daadwerkelijke effect van ondersteuning; kosten en ondersteuningsproducten meet u al op andere manieren.
  • Onafhankelijke gegevensverzameling; niet de slager die zijn eigen vlees keurt.
  • Focus op verbetering; wijkteams worden niet afgerekend, maar gestimuleerd om te ontwikkelen.
  • Resultaten overzichtelijk gepresenteerd in één compleet overzicht; de kwaliteit en effecten overzichtelijk weergegeven in een dashboard of rapportage
  • Een spiegel tussen cliënt en medewerker: de cliëntervaringen worden vergeleken met de resultaten van de medewerkers

Meer weten over de ondersteuning die Insights Zorg u kan bieden bij uw cliëntervaringsonderzoeken? Schrijf u dan in voor één van onze informatiebijeenkomsten of vraag vrijblijvend een informatiepakket aan! Of neem vrijblijvend contact op met Erik van Es, e.vanes@insightszorg.nl.

  1. Bron: Movisie -Sociale (wijk)teams: peiling 2022