Inzicht in realisatie beleidsdoelstellingen

De gemeente Oldenzaal heeft zich binnen het sociaal domein tot doel gesteld om te komen tot gelukkige inwoners, die kunnen meedoen en bijdragen aan de samenleving, en waar nodig ondersteund…

Lees verder Inzicht in realisatie beleidsdoelstellingen

Inzicht in cliëntbeleving voor de jeugdzorg

Het Jeugd- en Gezinsteam Lelystad geeft hulp aan jongeren en gezinnen. Dat doen zij in vier wijkteams. In de zoektocht naar een geschikt instrument om cliëntervaringen op te halen zijn…

Lees verder Inzicht in cliëntbeleving voor de jeugdzorg

Verschuiving van maatwerk naar voorliggende voorzieningen

Gemeente Hengelo wil een verschuiving van maatwerkvoorzieningen voor dagbesteding, naar het gebruik van voorliggende voorzieningen realiseren. Bij aanvang is geconstateerd dat de draaglast (de ondersteuningsbehoefte van inwoners) en de draagkracht…

Lees verder Verschuiving van maatwerk naar voorliggende voorzieningen

Doorontwikkeling regionaal inkoopmodel jeugdzorg

De gemeenten in de regio Zuid-Drenthe hebben een nieuw inkoopmodel ontwikkeld voor de inkoop van de jeugdzorg dat gebaseerd is op vaste bouwstenen die ingekocht worden. Na anderhalf jaar wilde…

Lees verder Doorontwikkeling regionaal inkoopmodel jeugdzorg

Van taxivervoer naar zelfstandig reizen

Mobiliteit is een landelijk, regionaal en lokaal vraagstuk. Het zijn puzzelstukjes die idealiter naadloos in elkaar passen. De gemeente Hengelo vroeg zich af of in hoeverre lokale mobiliteitsvoorzieningen wel doelmatig…

Lees verder Van taxivervoer naar zelfstandig reizen

Einde inhoud

Geen pagina's meer om te tonen