Best practice: bepalen meerwaarde

In tijden van schaarse budgetten is een doelmatige inzet van mensen en middelen voor organisaties nog belangrijker geworden. Als organisatie wil je weten of de huidige werkwijze of geplande veranderingen…

Lees verder Best practice: bepalen meerwaarde

Best practice: meten van cliëntervaringen

Hoe weet je als organisatie welke ondersteuning voor cliënten effectief is en bij wie? Het liefst wil je weten of doelen ook bereikt worden, maar het probleem is dat dit…

Lees verder Best practice: meten van cliëntervaringen

Teamcoaching geluksgericht werken

Dienstencentrum OBG in Nijmegen biedt naast verzorging en verpleging aan huis, ook welzijnsactiviteiten en woonondersteuning. Bij al hun activiteiten staan de waarden autonomie, betrokkenheid en competentie centraal. Door deze focus…

Lees verder Teamcoaching geluksgericht werken

Inzicht in realisatie beleidsdoelstellingen

De gemeente Oldenzaal heeft zich binnen het sociaal domein tot doel gesteld om te komen tot gelukkige inwoners, die kunnen meedoen en bijdragen aan de samenleving, en waar nodig ondersteund…

Lees verder Inzicht in realisatie beleidsdoelstellingen

Inzicht in cliëntbeleving voor de jeugdzorg

Het Jeugd- en Gezinsteam Lelystad geeft hulp aan jongeren en gezinnen. Dat doen zij in vier wijkteams. In de zoektocht naar een geschikt instrument om cliëntervaringen op te halen zijn…

Lees verder Inzicht in cliëntbeleving voor de jeugdzorg

Doorontwikkeling regionaal inkoopmodel jeugdzorg

De gemeenten in de regio Zuid-Drenthe hebben een nieuw inkoopmodel ontwikkeld voor de inkoop van de jeugdzorg dat gebaseerd is op vaste bouwstenen die ingekocht worden. Na anderhalf jaar wilde…

Lees verder Doorontwikkeling regionaal inkoopmodel jeugdzorg

Einde inhoud

Geen pagina's meer om te tonen