wij adviseren

Weten hoe te verbeteren

U heeft een beeld van waar u staat en waar u naar toe wilt, maar weet nog niet hoe daar te komen. Wij helpen u om tot de meest effectieve aanpak te komen, zowel qua proces als inhoudelijk. Hierin wordt ook meegenomen hoe u kunt bepalen of doelstellingen ook daadwerkelijk bereikt worden.

Stakeholders vroeg betrekken

Nadat u in kaart heeft gebracht waar u staat en waar u naar toe wilt, ontstaat de vraag hoe daar te komen? Dat vereist een nauw samenspel van een goede en haalbare oplossing, draagvlak bij de belangrijkste stakeholders en een gezonde maatschappelijke business case. We helpen u om tot een aanpak te komen waarin deze drie aspecten een plaats hebben. Onze adviseurs hebben ervaring met de actuele thema’s die nu in het sociaal domein spelen. We brengen best practices en een procesaanpak in om te komen tot een gedragen aanpak.

Wat wij voor u kunnen betekenen

We kunnen u op verschillende vlakken helpen om tot een aanpak te komen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Identificeren van ontwikkelmogelijkheden n.a.v. een analyse (bijv. cliëntervaringsonderzoek)
  • Vertalen van (beleids)doelstellingen naar een uitvoeringsplan
  • Definitie van indicatoren waarmee u effecten kunt meten
  • Selecteren van de meest kansrijke oplossingen voor een verandering

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

de effecten

Teamcoaching geluksgericht werken

Dienstencentrum OBG in Nijmegen biedt naast verzorging en verpleging aan huis, ook welzijnsactiviteiten en woonondersteuning. Bij al hun activiteiten staan de waarden autonomie, betrokkenheid en competentie centraal. Door deze focus…