wij realiseren

Succes dankzij de juiste aanpak

U zoekt ondersteuning bij de realisatie van een verandering of een onderdeel daarvan. Een verandering in gang zetten is vaak niet zo moeilijk, maar deze tot een succes te maken wel.

Wij weten wat er voor nodig is om een verandering succesvol te laten slagen. Afhankelijk van uw voorkeur kunnen onze adviseurs u ondersteunen op onderdelen of een verandering voor u uitvoeren.

Rekening houden met complexiteit

Veranderingen in het sociaal domein zijn vaak complex vanwege het grote aantal betrokkenen en kaders waarbinnen gewerkt dient te worden. De kans van slagen neemt toe wanneer gekeken wordt naar wat al bereikt is. Wij hebben een veranderaanpak ontwikkeld die het accent legt op wat al goed is en van daaruit de verandering verder opbouwt. Dat doen we in kleine stappen zodat mensen gemotiveerd raken door de bereikte progressie, effecten snel merkbaar zijn en aanjagers worden voor volgende stappen. We hebben zowel adviseurs die het veranderproces kunnen begeleiden als adviseurs aan wie u een verandering of project kunt toevertrouwen.

Dit kunnen wij voor u betekenen

Verandervraagstukken zijn zeer divers en vragen om een aanpak op maat. Onze rol hangt af van wat u zelf wit doen en wat u wilt uitbesteden. Enkele mogelijkheden zijn:

  • Procesbegeleiding
  • Project- en programmamanagement
  • Coaching
  • Ontwikkelsessies

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

de effecten