CEO Continu meten

Met continu meten wordt er gemeten op verschillende momenten in de klantreis. Daardoor worden uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek betrouwbaarder, is de respons hoger, heeft u sneller inzicht in ervaringen en kunt u gerichter sturen op de gewenste resultaten.

Meten op logische momenten

Bij continu meten wordt het ophalen van cliëntervaringen onderdeel van het werkproces van uw organisatie. Door goed te kijken naar de klantreis van de cliënt, worden logische momenten gekozen waarop ervaringen van cliënten worden opgehaald. Dit houdt in dat de cliënt gedurende het proces meerdere keren gevraagd wordt naar diens ervaringen. De cliënt hoeft dus geen vragen te beantwoorden over iets wat zich al maanden geleden heeft voorgedaan. De informatie die hij of zij verschaft is daarom betrouwbaarder.

Gerichte vragenlijsten

De vragen bij continu meten zijn afgestemd op de fase van de hulpverlening, zoals de intake, uitvoering en afsluiting. Dit houdt in dat we per fase een andere vragenlijst hanteren die past bij het contactmoment van de cliënt. Op die manier worden korte en middellange termijneffecten inzichtelijk gemaakt. We zien dat deze wijze van uitvragen responsverhogend werkt en dat informatie snel beschikbaar is. Ook heeft uw organisatie sneller inzicht in ervaringen en kunt u sneller bijsturen op gewenste resultaten. Door deze werkwijze wordt het leren en verbeteren op basis van cliëntervaringen continu gestimuleerd.

Actueel inzicht

Bij continu meten hoort ook een actueel inzicht in de uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken. Wij bieden dat in de vorm van een dashboard. Het dashboard biedt actueel inzicht in de gegevens, maar heeft ook de mogelijkheid om in te zoomen op onderliggende data, verbanden te leggen en doorsnijdingen te maken.

Meer weten over de ondersteuning die Insights Zorg u kan bieden bij uw cliëntervaringsonderzoeken? Schrijf u dan in voor één van onze informatiebijeenkomsten of vraag een gratis informatiepakket aan!