CEO Vragenlijsten

Een cliëntervaringsonderzoek bevat vaak een vragenlijst. Dit is een kwantitatieve vorm van onderzoek waarbij in een korte tijd veel gegevens verzameld kunnen worden. Doordat elke deelnemer dezelfde vragen beantwoordt, kunnen de resultaten per doelgroep, zorgaanbieder of team makkelijk met elkaar vergeleken worden.

Bijna al onze  cliëntervaringsonderzoeken bestaan uit een vragenlijst die zowel digitaal als op papier wordt afgenomen. Dat is een effectieve wijze om bij veel cliënten de ervaringen op te halen. Onze methodiek Menselijke Maat vormt de basis van onze vragenlijsten.

Zelfdeterminatietheorie

Menselijke Maat is gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan. Deze theorie stelt dat ieder mens drie psychologische basisbehoeften heeft die belangrijk zijn voor intrinsieke motivatie, welbevinden en persoonlijke groei. Deze drie psychologische basisbehoeften zijn: autonomie, competentie en verbondenheid. 

  • Autonomie – De mate waarin iemand in staat is of ondersteund wordt om het zelf te doen
  • Competentie – De mate waarin iemand over de juiste vaardigheden beschikt om zich zelf te redden of ondersteund wordt om die vaardigheden te ontwikkelen
  • Verbondenheid – De mate waarin iemand terug kan vallen op zijn omgeving of gestimuleerd wordt daar gebruik van te maken

Samen met de Universiteit Twente hebben we vragenlijsten ontwikkeld die deze drie basisbehoeften meten en waarmee een uitspraak gedaan kan worden over de effecten van de ondersteuning op het welbevinden van cliënten.

Drie varianten

Binnen het vragenlijstonderzoek zijn er drie varianten: de Standaard, Plus of Maatwerk vragenlijst. Hoe meer standaard hoe meer wij het proces kunnen automatiseren en hoe lager de kosten. Een maatwerk vragenlijst is duurder, maar sluit beter aan bij uw specifieke situatie. 

Standaard vragenlijst
We hebben een flink aantal standaard vragenlijsten voor veelvoorkomende ondersteuningsproducten. Denk daarbij aan Wmo, Jeugdzorg, Participatie en Welzijn. Onze vragenlijsten bestaan uit vragen die gebaseerd zijn op het meten van welbevinden. Wij zijn voorstander van korte en bondige vragenlijsten.

Plus vragenlijst
In deze variant wordt de standaardvragenlijst als basis gebruikt en uitgebreid met enkele aanvullende vragen vanuit uw eigen organisatie. Wij denken met u mee over de juiste vraagstelling, zodat u de informatie krijgt waar u behoefte aan heeft.

Maatwerk vragenlijst
Met een maatwerk vragenlijst proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de achterliggende doelen en beoogde effecten van de ondersteuning. Worden de doelen in voldoende mate gerealiseerd? De vragenlijst wordt volledig op maat voor u gemaakt en samen met uw medewerkers ontwikkeld.

Meer weten over de ondersteuning die Insights Zorg u kan bieden bij uw cliëntervaringsonderzoeken? Schrijf u dan in voor één van onze informatiebijeenkomsten of vraag een gratis informatiepakket aan!