CEO Focusgroepen

Samen met de cliënt werken aan  verbeteringen zorgt voor draagvlak en creatieve oplossingen die aansluiten op de behoeftes en wensen van uw doelgroep. Door focusgroepen te organiseren krijgt u niet alleen meer context bij de resultaten van het onderzoek, maar denkt u samen met de cliënten na over verbeteracties.

Verdiepen op de context

Een cliëntervaringsonderzoek op basis van vragenlijsten geeft breed inzicht in de ervaringen van veel cliënten. Hoewel wij altijd open vragen aan onze onderzoeken toevoegen geven vragenlijstonderzoeken niet altijd het volledige beeld.

Focusgroepen zijn een manier om daarop te verdiepen. Het biedt de mogelijkheid om met groepen cliënten in gesprek te gaan en bijvoorbeeld verklaringen te vinden voor uitkomsten uit het vragenlijstonderzoek. Waarom werd de ondersteuning op een bepaald onderdeel als niet effectief ervaren? Had dat te maken met de ondersteuning zelf of waren er andere factoren?

Werkwijze

Met groepen cliënten (of professionals) van maximaal 10 personen wordt verdieping gezocht op de uitkomsten van het onderzoek of worden uw vragen in groepsverband besproken. Hierdoor wordt beter inzichtelijk waarom bepaalde effecten wel of niet optreden en komen randvoorwaarden beter in beeld. Tevens kan gezamenlijk nagedacht worden over verbeteracties. We willen met de focusgroep nadenken over hoe het beter kan, maar ook helder krijgen wat goed gaat en vooral behouden moet worden.

Meer weten over de ondersteuning die Insights Zorg u kan bieden bij uw cliëntervaringsonderzoeken? Schrijf u dan in voor één van onze informatiebijeenkomsten of vraag een gratis informatiepakket aan!