CEO Verhalen

De beste manier om cliëntervaringen op de halen is door met cliënten te spreken en hen het verhaal te laten doen. Het is een waardevolle aanvulling op een cliëntervaringsonderzoek. Het geeft context, helpt uitkomsten van vragenlijstonderzoek te verklaren en geeft een compleet beeld van de klantreis.

Uitgangspunten

Vragenlijstonderzoek geeft een globaal beeld over alle cliënten en maakt patronen zichtbaar. Om de uitkomsten goed te verklaren is het verhaal van cliënten in onze ogen onmisbaar. Wat speelt er werkelijk in hun leefwereld en waarom? Welk proces hebben ze doorlopen naar herstel? Op welke wijze hebben hulpverleners bijgedragen aan het herstel, of juist niet? Bij het ophalen van verhalen wordt zo min mogelijk gestuurd om een zo objectief mogelijk beeld op te halen. De cliënt bepaalt wat hij wel en niet wil delen.

Er zijn verschillende manieren om het verhaal van cliënten op te halen. Zie ook de module focusgroepen.

Narratief interview

Wij gaan met cliënten één op één in gesprek over hun persoonlijke ervaringen, belevingen en behoeftes. Dit doen we op een open manier waarbij we de cliënt zijn of haar verhaal laten vertellen, waarbij de cliënt bepaalt wat hij of zij wil delen. Dit noemen wij een narratief interview. Op deze manier krijgen wij inzicht in de context van cliënten, zonder hierbij sturing in het gesprek te geven.

Gestructureerde interviews

Wanneer u de context bij specifieke onderwerpen wilt weten, bieden wij ook de mogelijkheid om (semi)gestructureerde interviews uit te voeren. Hierbij worden aan elke cliënt dezelfde vragen of onderwerpen voorgelegd. Hierbij wordt het gesprek met de cliënt meer gestuurd in een bepaalde richting. Het voordeel hiervan is dat de ervaringen van verschillende cliënten beter met elkaar vergeleken kunnen worden.

Straatinterviews

Wilt u inzicht in de ervaringen en behoeftes van inwoners in het algemeen, in plaats van uit een specifieke doelgroep? In dat geval bieden wij straatinterviews aan waarbij we inwoners op straat een aantal vragen stellen over het onderwerp waarin u geïnteresseerd bent. Voorbeelden van dit soort onderwerpen zijn:

  • Naamsbekendheid: weten inwoners van uw organisatie af?
  • Perceptie: hoe denken inwoners over uw organisatie?
  • Toegang: weten inwoners hoe ze bij u terecht kunnen komen?

Meer weten over de ondersteuning die Insights Zorg u kan bieden bij uw cliëntervaringsonderzoeken? Schrijf u dan in voor één van onze informatiebijeenkomsten of vraag een gratis informatiepakket aan!