CEO Doelensessie

Aan een cliëntervaringsonderzoek liggen hogere beleidsdoelstellingen ten grondslag. Een cliëntervaringsonderzoek geeft inzicht in hoeverre die doelstellingen bereikt worden. Daarvoor is het belangrijk dat doelen helder en concreet geformuleerd zijn en dat is niet altijd het geval. In een doelensessie worden de doelen voor het CEO geconcretiseerd.

Doelen vaststellen

Een doelensessie is een werksessie waarbij we met een aantal betrokkenen vaststellen wat de doelen van het cliëntervaringsonderzoek zijn. Waarom wordt het CEO uitgevoerd en welke inzichten moet het opleveren.  Hierbij wordt ook gekeken naar hogere beleidsdoelen waaraan de ondersteuning van een cliënt moet bijdragen. Bijvoorbeeld vergroten zelfredzaamheid of tijdig afschalen van ondersteuning. 

Met een doelensessie wordt voorkomen dat er later vragen in het onderzoek worden opgenomen waar de organisatie uiteindelijk weinig mee kan of doet. Het is de basis voor een bondige vragenlijst die er toe doet.

Onze ervaring is dat een doelensessie niet alleen het CEO dient. Het scherpt deelnemers van de sessie ook in wat met de ondersteuning beoogd wordt en hoe op doelstellingen gestuurd kan worden. Vaak komen blinde vlekken aan het licht waar de organisatie nog mee aan de slag moet.

Bepalen onderzoeksmethode

In de doelensessie wordt ook bepaald welk type onderzoek het best passend is. Is er behoefte aan continue stuurinformatie of is een jaarlijkse meting voldoende? En is alles met vragenlijsten inzichtelijk te krijgen of moet er ook met cliënten gesproken worden? Mogelijk kan er slim gebruik gemaakt worden van data uit de backoffice systemen.

Een doelensessie helpt om meer uit het cliëntervaringsonderzoek te halen.

Meer weten over de ondersteuning die Insights Zorg u kan bieden bij uw cliëntervaringsonderzoeken? Schrijf u dan in voor één van onze informatiebijeenkomsten of vraag een gratis informatiepakket aan!